Selidbe Austrija bez obzira u kom smeru se krećete odnosno da li su to selidbu u Austriju ili su to selidbe iz Austrije za Srbiju. Mi smo profesionalna agencija za medjunarodne selidbe, pa možete računati na nas da vas preselimo u oba smera.

Kada planirate selidbe Austrija, pratite stranice sa informacijama, praktičnim savetima i upućivanjem relevantnim vlastima i institucijama može se pokazati korisnimneke od sledećih podataka

Pre selidbe Austrija korisno je možda da znate

Registracija u Austriji

selidbe austrijaU skladu sa Zakonom o registraciji, lica koja zastanu u Austriji dužna su da prijave svoje prebivalište u roku od tri dana kod nadležnog organa (opštinske kancelarije ili opštinske službe). Za više informacija pogledajte dalje.

Zdravstveno osiguranje

U Austriji važi princip obaveznog zdravstvenog osiguranja. Svako lice koje počinje da radi (zaposleno ili samozaposleno) automatski je pokriveno zdravstvenim osiguranjem, a njegovi/njeni izdržavani članovi su pokriveni suosiguranjem u okviru šeme zdravstvenog osiguranja. Za sveobuhvatne informacije o ovoj temi posetite veb stranicu zavoda za obavezno socijalno osiguranje.

Selidbe Austrija ~ selidbe za Austriju ~ selidbe Austrija Srbija

Penzijsko osiguranje

Osobe koje su stekle staž penzijskog osiguranja kako u Austriji tako iu inostranstvu, treba da se obrate osiguravajućoj instituciji radi razjašnjenja uslova za ostvarivanje prava na penziju. Za države članice EU, države članice EEA, Švajcarsku ili zemlje ugovornice primenjuju se posebne odredbe. Za detaljnije informacije posetite veb stranicu zavoda za penzijsko osiguranje.

Traženje posla / nezaposlenost

Uslovi za dobijanje naknade za nezaposlene moraju biti razjašnjeni sa regionalnom kancelarijom berze rada (AMS – Arbeitsmarktservice, Javna služba za zapošljavanje Austrije) koja je odgovorna za region u kome se nalazi vaše glavno prebivalište. Naknada za nezaposlene se takođe može zatražiti od regionalne filijale. Za detaljnije informacije posetite veb stranicu Javne službe za zapošljavanje Austrije (AMS).

Efekti za domaćinstvo

Za više detalja o carinskim propisima koje treba poštovati prilikom uvoza lične imovine, stvari i vozila u Austriju, posetite internet stranicu Saveznog ministarstva finansija.

Motorna vozila

selidbe austrijaPre nego što budete mogli da registrujete svoje vozilo u kancelariji za registraciju vozila kojom upravljaju osiguravajuća društva, od vas se traži da se osigurate od odgovornosti. Za detaljne informacije o uvozu motornih vozila, odobrenju tipa, registraciji, registarskim tablicama, itd. pogledajte veb stranicu austrijskog saveznog ministarstva finansija.

Vozačka dozvola

Za sveobuhvatne informacije o važnosti i/ili konverziji strane vozačke dozvole u ​​austrijsku, pogledajte Digital Austria.

Selidbe Austrija sa kućnim ljubimcima

Za detaljne informacije i odredbe o dovođenju kućnih ljubimaca u Austriju, posetite veb stranicu Digital Austria.

Škole i obrazovanje u Austriji

Kada se porodice sa decom školskog uzrasta presele u Austriju, preporučljivo je da se što pre obrate austrijskim školskim upravama i školskim upravama u vezi sa upisom u Austriju (testovi ocenjivanja) kako bi izbegli probleme sa prilagođavanjem ili školovanjem. Detaljnije informacije nalaze se na internet stranici austrijskog saveznog ministarstva obrazovanja, nauke i istraživanja ili Digital Austria.

Strane fakultetske diplome i stručne kvalifikacije

Internet stranica Berufsanerkennung pruža praktične informacije o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i detalje o relevantnim kontaktima u vezi sa priznavanjem kvalifikacija i univerzitetskih diploma stečenih u inostranstvu.

General

Osim u slučajevima kada su Austrijanci u inostranstvu premešteni u austrijske ustanove za negu, jer nemaju potrebna sredstva (neimaštinu) da se izdržavaju, ne postoji centralni kontakt koji pruža organizacionu i/ili finansijsku pomoć Austrijancima u inostranstvu koji žele da se presele u Austriju. Stoga je potrebno kontaktirati svaki organ posebno u vezi sa rešavanjem povezanih upravnih stvari.

Austrijanci, koji su ili rođeni u inostranstvu ili žele da se vrate u Austriju nakon dugogodišnjeg boravka u inostranstvu, mogu kontaktirati Austrijski fond za integraciju, koji pruža početne savetodavne usluge.

Napomena: Imajte na umu da je Integracioni fond u mogućnosti da pruža samo savete i savetodavne usluge Austrijancima u inostranstvu i – za razliku od supružnika koji nemaju austrijsko državljanstvo – ne može davati sredstva (na primer za kurseve nemačkog jezika).

Nadamo se da smo pomogli sa nekim korisnim informacijama ~ kontaktirajte nas za selidbe Austrija!